Szkolenie dla lekarzy

Kurs otoskopii

Termin

wiosna 2022 (szczegóły wkrótce)

Miejsce

Kurs online

Cena:

cena regularna 449 zł

Szkolenie dla laryngologów

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających specjalizację z laryngologii lub specjalistów innych dziedzin chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie częstych przypadków zgłaszających się z dolegliwościami z zakresu głowy i szyi do SOR.

Kurs podzielono na bloki tematyczne, w ramach każdego bloku omówimy diagnostykę i postępowanie ostrodyżurowe w najczęstszych rozpoznaniach i objawach pacjentów zgłaszających się do SOR, rozważymy wskazania do hospitalizacji lub możliwości leczenia ambulatoryjnego oraz podstawową interpretację badań obrazowych z zakresu głowy i szyi.
 
W trakcie kursu kładziemy nacisk na jak najbardziej praktyczne podejście do nauczania i zaangażowanie uczestników, zapewniamy pełną interakcję na linii prowadzący – kursanci. 

Kurs obejmuje:

  • 6 h zajęć online z naciskiem na informacje praktyczne
  • liczne sesje Q&A, podczas których prowadzący odpowie na pytania uczestników
  • ciekawe przypadki medyczne, które zaskoczyłyby niejednego doświadczonego lekarza
  • praktyczne materiały w postaci konspektu z omawianego tematu
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • opieka poszkoleniowa, czyli bezpłatna możliwość rozwiania swoich wątpliwości poprzez kontakt z prowadzącym po ukończeniu szkolenia

Pełne wsparcie dla kursantów!

  • podczas kursu możesz zadawać pytania prowadzącemu, a po zakończeniu transmisji masz 72h swobodnego dostępu do nagrania. Dzięki temu możesz wielokrotnie przeanalizować najtrudniejsze kwestie!  
  • nasze szkolenie to coś więcej niż webinar! Po kursie każdemu uczestnikowi zapewniamy 3-dniową opiekę merytoryczną! Na zamkniętej grupie dyskusyjnej prowadzący odpowie na pytania uczestników!

1. Diagnostyka obrazowa w laryngologii

2. Rynologia

    1. Krwawienia z nosa

    2. Zapalenia zatok

    3. Złamania nosa

    4. Urazy twarzoczaszki

3. Otologia

    1. Otoskopia, otoendoskopia, badanie słuchu na dyżurze – nowoczesne narzędzia diagnostyczne w praktyce 

    2. Ostre zapalenie ucha i jego powikłania

    3. Zaostrzenia przewlekłego zapalenia ucha

    4. Urazowe perforacje błony bębenkowej 

    5. Złamania kości skroniowej

    6. Porażenie nerwu twarzowego

    7. Urazy małżowiny usznej 

4. Laryngologia

    1. Duszność – diagnostyka różnicowa, najczęstsze przyczyny i wybór postępowania – operować, czy czekać?

5. Otoneurologia

    1. Diagnostyka różnicowa zawrotów głowy w SOR

    2. Świeży szum uszny 

    3. Nagła głuchota

6. Ciała obce

7. Przypadki sporne

Zajęcia prowadzi dr n.med. Oskar Rosiak

Pan Doktor specjalizuje się w Otorynolaryngologii. Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Oddziale Klinicznym Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej USK nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi badania naukowe w zakresie chorób ucha oraz rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem układu przedsionkowego i zaburzeniami równowagi. Ukończył kursy w renomowanych zagranicznych ośrodkach w zakresie mikrochirurgii ucha oraz implantów słuchowych (Harvard Medical School, Boston; Fisch Institute, Zurich). Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem i współautorem 8 prac oryginalnych, do tej pory zaprezentował 25 prac ustnych i plakatowych na konferencjach rangi krajowej i międzynarodowej w Otorynolaryngologii. Ponadto posiada bardzo duże doświadczenie dydaktyczne, które zdobywał od lat prowadząc zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Setki pacjentów zbadanych podczas ostrych dyżurów laryngologicznych, niezliczona ilość ciekawych przypadków klinicznych, dzięki którym przekazana Państwu wiedza, pozwoli postawić pewnie pierwsze kroki w roli „Laryngologa na dyżurze”

Lista rezerwowa Poinformujemy Cię, gdy znów będziemy mieli miejsca na kursie! :)
Scroll to Top